جمعه، ۶ اسفند ۱۳۹۵, ۰۹:۴۲
 
 
  • فهرست فرم ها و بخشنامه های حوزه امور اجتماعی

 مراحل انتخاب ومعرفی واحدهای نمونه استانی
 شناسایی و معرفی کارگران به نهضت سواد آموزی
 توسعه و ترویج فرهنگ نماز در کارگاه
 تهیه و توزیع نشریات بهداشتی بین کارگران واحدهای تولیدی
 مراحل انجام امور مربوط به انتخاب و معرفی زن سرپرست خانوار (بعد از اصلاح)
 مراحل انتخاب ومعرفی گروه های کار نمونه استانی
 بازدید از مراکز نگهداری کودکان در واحدهای کارگری
 توسعه فرهنگ کتابخوانی و توزیع محصولات فرهنگی به واحد های تولیدی
 واگذاری سهام به کارگران
 فلوچارت راهنمایی در خصوص حذف یارانه افراد
 نظارت بر فعالیت های فرهنگی ادارات تابعه و واحدهای صنعتی تحت پوشش
 فلوچارت راهنمایی در خصوص حذف سبد کالا برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام(ره)
 اعزام کارگران جهت دیدار با مقام معظم رهبری
 فلوچارت برگزاری دوره های آموزشی ویژه جامعه کار و تولید
 بازدید از واحدهای کارگری و نظارت بر تاسیسات رفاهی
 شناخت و کاهش آسیب های اجتماعی
 مراحل اعزام کارگران به استراحتگا هها و زائر سراها
 برگزاری اوقات فراغت فرزندان کارگران
 برگزاری دوره های آموزشی رفاه اجتماعی برای مسئولین رفاهی و مدیران
 انتخاب و معرفی زن مدیرسرپرست خانوار نمونه
 بهداشت یار نمونه
 ارتقای سلامت روان برای مدیران (قسمت اول)
 مدارک
 کشاورزی
 کشاورزی
تعداد نمایش:۱ ۲
۳۸ مورد، صفحه ۱ از ۲