جمعه، ۶ اسفند ۱۳۹۵, ۰۹:۴۲
 
 
 قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار (مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی)
 نظام ارزیابی مشاغل
 راهنمای اجرای چرخه مدیریت ریسک در کارگاه های کوچک و متوسط
 آیین نامه بکارگیری مسوؤل ایمنی در کارگاه ها
 نمونه قرارداد کار
 دستور العمل شماره 41 روابط کار
 تصویب آیین نامه بکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاهها
 فهرست اسامی قبول شدگان آزمون داوطلبین کمیته های طبقه بندی مشاغل 94
 فلوچارت تجدید انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مدت زمان انجام کار 2 ماه
 فلوچارت فرآیند بررسی ، تایید و پیگیری طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول مدت زمان انجام کار 6 ماه
 فلوچارت فرآیند درخواست مشاغل سخت و زیان آور مدت زمان انجام کار 6 ماه
 فلوچارت فرآیند تشکل ها (ثبت کانون شورای اسلامی کار)
 فلوچارت فرآیند بازرسی کار مدت زمان انجام کار 1 ماه
 فلوچارت فرآیند تجدید انتخابات کانون کارگران بازنشسته استان زنجان مدت زمان انجام کار 2 ماه
 فلوچارت فرآیند رسیدگی به شکایات در روابط کار مدت زمان 40 روز
 فلوچارت فرآیند ثبت کانون کارگران بازنشسته شهرستان
 فلوچارت فرآیند ثبت شوراهای اسلامی کار استان مدت زمان انجام کار 2 ماه
 فلوچارت فرآیند تجدید انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی مدت زمان انجام کار 2 ماه
 فلوچارت فرآیند انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی مدت زمان انجام کار 2 ماه
 فلوچارت فرآیند تجدید انتخابات انتخاب نمایندگان کارگران مدت زمان انجام کار 2 ماه
 دستورالعمل ستادی شماره (2) نحوه ارزیابی و انتخاب کارگاه ایمن دارای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر
 بخشنامه دستمزد سال 1393
 نمونه قرارداد کار سال 93
 بخشنامه حقوق و دستمزد 1393
 فرم تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی و پشتیبانی سال 1393
 فرم درخواست رتبه بندی شرکت های خدماتی