جمعه، ۶ اسفند ۱۳۹۵, ۰۹:۴۱
 
 

ارسال پیام به مسئول کمیته نظام پیشنهادات

  • نام فرستنده :
  • پست الکترونیک :
  • عنوان :
  • شرح :
  •    

  •    

 * همکاران گرامی پس از ارسال پیشنهاد خود، نسبت به تکمیل فرم مربوطه در اتوماسیون اداری نیز اقدام نمایند.

* جهت پیگیری پیشنهادات، ضمن ارائه مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی و ...)، آدرس پستی نیز قید گردد.

* درصورت ارائه پیشنهادات در راستای بهبود عملکرد اداره کل از طریق ارسال پیام به مسئول کمیته نظام پیشنهادات و درصورت طرح سایر عناوین ( در قالب درخواست ها و بیان مشکلات ) از طریق ارتباط با مدیر کل اقدام نمایید .