تماس با ما

ردیف

نام اداره

شهرستان

آدرس

تلفن (پیش کد: 024)

فکس (پیش کد: 024)

رایانشانی

1

اداره کل

زنجان

مجتمع ادارت ، جنب دیوان محاسبات اداری

کدپستی: 4513733567

33440065

33444781

33442741

33444026

public@zanjantkr.ir

2

اداره شهرستان زنجان

زنجان

مجتمع ادارت ، جنب مخابرات شهرستان زنجان

33441282

33459998

33447666

33446075

33459996

zanjan@zanjantkr.ir

3

اداره شهرستان ابهر

ابهر

بلوار معلم جنبب تأمین اجتماعی

35279027

353223070

abhar@zanjantkr.ir

4

اداره شهرستان ایجرود

ایجرود

زرین آباد، مجتمع ادارات، بلوک 1 واحد 4

36722287

36722939

ijrood@zanjantkr.ir

5

اداره شهرستان خرمدره

خرمدره

خیابان امام ، مجتمع ادارات ، بلوک دوم ، طبقه همکف

35536143

35530044

khoramdareh@zanjantkr.ir

6

اداره شهرستان خدابنده

خدابنده

خیابان امام، میدان شهدا، خیابان شهید صدوقی، طبقه فوقانی ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان

کدپستی: 4581735873

34226280

34226280

khodabandeh@zanjantkr.ir

7

اداره شهرستان ماهنشان

ماهنشان

خیابان اسلام مجتمع ادارات -طبقه اول

36223097

36223096

mahneshan@zanjantkr.ir

8

اداره شهرستان طارم

طارم

شهر اببر ،خیابان امام، ابتدای خیابان لاله ، طبقه سوم

32822636

32824393

tarom@zanjantkr.ir

9

اداره شهرستان سلطانیه

سلطانیه

بلوار آزادی، بالاتر از بانک کشاورزی ،جنب هنرستان کار و دانش رازی

35824618

35824619

soltanieh@zanjantkr.ir