صفحه نخست » تماس با ما

تماس با ما

ردیف

نام اداره

شهرستان

آدرس

تلفن (پیش کد: 024)

فکس (پیش کد: 024)

رایانشانی

1

اداره کل

زنجان

مجتمع ادارت ، جنب دیوان محاسبات اداری

33440065

33444781

33442741

33444026

zntkr.se@gmail.com

2

اداره شهرستان زنجان

زنجان

مجتمع ادارت ، جنب مخابرات شهرستان زنجان

33441282

33459998

33447666

33446075

33459996

zntkr.sh@gmail.com

3

اداره شهرستان ابهر

ابهر

بلوار معلم جنبب تأمین اجتماعی

35279027

353223070

tkr.z.abhar@gmail.com

4

اداره شهرستان ایجرود

ایجرود

زرین آباد، مجتمع ادارات، بلوک 1 واحد 4

36722287

36722939

tkr.z.ijrood@gmail.com

5

اداره شهرستان خرمدره

خرمدره

خیابان امام ، مجتمع ادارات ، بلوک دوم ، طبقه همکف

35536143

35530044

tkr.z.khoramdareh@gmail.com

6

اداره شهرستان خدابنده

خدابنده

خیابان امام، میدان شهدا، خیابان شهید صدوقی پلاک16

34226280

34226280

tkr.z.khodabandeh@gmail.com

7

اداره شهرستان ماهنشان

ماهنشان

خیابان اسلام مجتمع ادارات -طبقه اول

36223097

36223096

tkr.z.mahneshan@gmail.com

8

اداره شهرستان طارم

طارم

شهر اببر ،خیابان امام، ابتدای خیابان لاله ، طبقه سوم

32822636

32824393

tkr.z.tarom@gmail.com

9

اداره شهرستان سلطانیه

سلطانیه

بلوار آزادی، بالاتر از بانک کشاورزی ،جنب هنرستان کار و دانش رازی

35824618

35824619

tkr.z.soltanieh@gmail.com