صفحه نخست » تماس با ما

aboutUs

 

آدرس :زنجان -مجتمع ادارات-جنب دیوان محاسبات                           کدپستی 4513733471

تلفن گویا: 02433442741

تلفن دفتر مدیریت :02433454969

نمابر دفتر مدیریت: :024334444026

تلفکس روابط عمومی: 02433460065