میز خدمت الکترونیک

راهنمای علائم:

شناسنامه خدمت جزئیات و فلوچارت خدمت سامانه اینترنتی درخواست اینترنتی خدمت اطلاع رسانی الکترونیک ارسال نظر
info icon help icon site icon site icon site icon comment icon

 

ردیف عنوان خدمت / زیرخدمت
1 احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19011030000)

1- تأیید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی (19011030100)

info icon site icon site icon

2- تأیید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه (19091030101)

info icon site icon site icon

3- تأیید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه رانندگان (19011030102)

info icon site icon site icon

4- تأیید صلاحیت متقاضیان برقراری کمک معیشت(غیرشناسه دار)

info icon site icon site icon

2 معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات (19091031000)

1- ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش آموختگان دانشگاهی (13011031100)

info icon help icon site icon site icon

2- ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا (13011031101)

info icon site icon site icon

3 برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)
info icon help icon site icon  site icon comment icon
4 تأیید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)
info icon help icon site icon  site icon comment icon
5 پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی (19091033000)
info icon help icon site icon  site icon comment icon
1- پاسخگویی به استعلامات بیمه ای (19091033100)

info icon site icon site icon

2- شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی (19041033101)

info icon site icon site icon

6 ارائه پروانه های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)
info icon help icon site icon  site icon comment icon
1- صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی (10011034100)

info iconhelp icon site icon

2- ابطال پروانه کار اتباع خارجی (10011034101)

info icon help icon site icon

3- صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی (10011034102)

info iconhelp icon site icon

4- ابطال روادید کار اتباع خارجی (10011034103)

info icon site icon

5- صدور یا تمدید کارت کار اتباع خارجی (10011034104)

info icon site icon

 
7 صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000)
info icon help icon site icon ** site icon comment icon
1- صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی (13011035100)

info icon site icon site icon

2- صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی (13011035101)

info icon site icon site icon 

3- صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی (13011035103)

info icon help icon site icon site icon

4- ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی (13011035103)

info icon site icon

8 ارائه خدمات کاریابی (13011040000)
info icon help icon site icon ** site icon comment icon
1- صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیردولتی داخلی (حضوری-مجازی-دریایی) (13011040100)

info icon help icon site icon

2- ابطال مجوز کاریابی های غیردولتی داخلی (حضوری-مجازی-دریایی) (13011040101)

info icon help icon site icon site icon

3- صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی (13011040102)

info icon help icon site icon site icon

4- ابطال مجوز کاریابی های خارجی (13011040103)

info icon site icon site icon

5- ارائه معرفی نامه به کاریابی ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری (19051040104)

info icon site icon site icon

6- لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی (18041040105)

info iconhelp icon site icon site icon

9 ساماندهی از مشاغل خانگی (13011042000)
info icon help icon site icon  site icon comment icon
1- صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی (13011042100)

info icon help icon site icon site icon

2- ابطال مجوز مشاغل خانگی (13011042000)

info icon site icon site icon

3- ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی (13011042102)

info icon help icon site icon site icon

4- تأیید رشته های جدید مشاغل خانگی (13011042103)

info icon site icon site icon

5- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی (13011042104)

info icon site icon site icon

10 صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000)
info icon   site icon  
11 حمایت از توسعه تعاونی ها (10011039000)
info icon help icon site icon ** site icon comment icon
1- ارائه مشاوره به تعاونی ها (13071845100)

info icon help icon site icon site icon

2- حمایت مالی از تعاونی ها (13071845101)

info icon site icon site icon

12 ترویج و فرهنگ سازی تعاونی (13071844000)
info icon    
1- ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون (13071846100)

info icon site icon

2- حمایت مالی از پایان نامه در حصوره تعاون (13071846101)

info icon site icon

13 ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000)
info icon  site icon comment icon
1- صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی (13071036100)

info icon help icon site icon site icon

2- ابطال مجوز تشکیل تعاونی (13071036101)

info icon site icon site icon

3- صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی (13071036102)

info icon site icon

4- ابطال مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی (13071036103)

info icon site icon

5- صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیه ها (13071036104)

info icon site icon

6- ابطال مجوز اتاق تعاون و اتحادیه ها (13071036105)

info icon site icon

14 نظارت بر تعاونی ها (13071847000)
info iconsite icon
1- نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها (13071847100)

info icon site icon site icon

2- نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها (13071847101)

info icon site icon site icon

15 رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری (19071038000)
info icon
1- رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیأت تشخیص (19071038100)

info iconhelp icon site icon site icon

2- رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیأت حل اختلاف (19071038101)

info icon help icon site icon site icon

16 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041000)
info icon  site icon
1- ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران (17011041100)

info icon site icon site icon

2- برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041101)

info iconhelp icon site icon site icon

3- اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری (17011041102)

info icon help icon site icon site icon

17 فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000)
info icon    
1- برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار (13071848100)

info icon site icon

2- برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیلات ویژه برای کارگران (17021848101)

info icon site icon

3- معرفی برترین های حوزه کار و تعاون (13071848102)

info icon site iconsite iconsite icon site icon

4- حمایت و نظارت بر راه اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری (16041848103)

info icon site icon site icon

18 بازرسی کار (13011043000)
info iconhelp icon site icon  
1- بازرسی دوره ای و موردی حسن اجرای قانون کار (13041043100)

info icon site icon

2- بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح (13041043101)

info icon site icon

19 ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری و کارفرمایی (13011037000)
info icon
1- صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی (13011037100)

info icon site icon

 
20 آموزش و توانمندسازی جامعه تعاون، کار و تولید (18051849000)
info icon  
1- برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید (18051849100)

help icon info icon site icon

2- برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون، کار و تولید (13081849101)

info icon site icon

21 حمایت مالی و مشاوره‌ای بنگاه های اقتصادی مشکل‌دار (13011850000)
info icon  site icon  
tracking icon پیگیری نظرات
پیگیری نامه های اداره کل استان زنجان پیگیری مکاتبات اداری

 

سایر موارد مفید برای مراجعین (برای دسترسی به هر قسمت، بر روی آن کلیک کنید)

*نرم افزار جامع جمع آوری اطلاعات فراز (مربوط به خدمت احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی)

* ارتباط مستقیم با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

* ارتباط مستقیم با مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

* ارتباط مستقیم با بازرسی سلامت اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

* سامانه نظرسنجی از ارباب رجوع

* سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

* سیستم دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات

* سامانه جستجوی بخشنامه‌های، دستورالعمل‌ها و استعلامات روابط کار

* انجمن گفتمان آزاد زنجان

* پیگیری مکاتبات اداری

 

 تاریخ بروزرسانی : ۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۵۵