راهنمای تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

راهنمای ثبت خدمت مشاغل سخت و زیان آور:
مراجعه متقاضی به واحد سخت و زیان آور به سامانه اینترنتی مشاغل سخت و زیان آور استان زنجان به آدرس https//zanjantkr.ir و دریاتف کد رهگیری پس از ثبت نام.
 
راهنمای پیگیری نتیحه خدمت مشاغل سخت و زیان آور:
متقاضی با استفاده از کد رهگیری درخواست خود و مراجعه به سامانه اینترنتی مشاغل سخت استان، امکان اطلاع از آخرین وضعیت درخواست خود را خواهد داشت. ضمن اینکه درصورت تأیید یا رد درخواست، بصورت خودکار پیامکی به ایشان ارسال می‌شود.
 
 
راهنمای ثبت خدمت دریافت مقرری بیمه بیکاری:
مراجعه به واحد بیمه بیکاری و تکمیل فرم درخواست مربوطه درصورت شمولیت قانون بیمه بیکاری.
پس از استعلام از سازمان تأمین اجتماعی و سپس طرح موضوع در کمیته دو نفره بیمه بیکاری و درصورت موافقت، با متقاضی جهت تشکیل پرونده و معرفی به سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفته می‌شود.
پس از وصول فرم برقراری بیمه بیکاری متقاضی توسط سازمان تأمین اجتماعی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مربوطه فرم شماره 8 حقوقی را جهت پرداخت مقرری ماهیانه به سازمان تأمین اجتماعی توسط متقاضی ارسال می‌نماید. در حین دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمولین موظف به شرکت در کلاس های آموزشی (نهضت سوادآموزی و فنی حرفه ای) و حضور و غیاب ماهیانه در تاریخ های تعیین شده در محل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مربوطه خواهد بود.
 
راهنمای پیگیری نتیجه خدمت دریافت مقرری بیمه بیکاری:
متقاضی محترم می‌تواند در خصوص پیگیری  نتیجه درخواست بیمه بیکاری با واحد بیمه بیکاری شهرستانها در ارتباط باشد.
شماره تماس شهرستان زنجان 33459801
شماره تمس شهرستان ابهر - آقای روح اله فیروزی38279027
شماره تماس شهرستان خرمدره  - خانم نجفی 35536142
شماره تماس شهرستان  خدابنده -جعفر محرمی34224923
شماره تماس شهرستان طارم - جعغر رضایی32824393
شماره تماس شهرستان ماهنشان - احمدی کشاورز 36223096

 

مدارک مورد نیاز بیمه بیکاری:

مدارک مورد نیاز بیمه بیکاری