اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / راهنمای رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری

راهنمای رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری

راهنمای ارائه خدمت:
با مراجعه متقاضی به دفاتر پیشخوان جهت احراز هویت، نام کاربری و رمز سامانه برایش پیامک می‌گردد.

پس از ورود به سامانه با مشخصات ارسالی، امکان ثبت و پیگیری مستقیم شکایت وجود دارد.

 
مدارک مورد نیاز:
;کارت ملی هوشمندجهت احراز هویت در دفاتر پیشخوان