صفحه نخست » دولت الکترونیک » میز خدمت الکترونیک » نظرسنجی خدمت شماره 13011042000 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

نظرسنجی خدمت شماره 13011042000 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

نظرسنجی خدمت شماره 13011042000 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (13011042000) چگونه است؟