اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان / دولت الکترونیک / میز خدمت الکترونیک / درخواست ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی

درخواست ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی

درخواست ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی

درخواست ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی
متقاضی گرامی طی 48 ساعت کاری پس از ثبت درخواست، با شما تماس گرفته خواهد شد.
لطفاً نام کامل خود را درج نمایید
لطفاً شماره ملی خود را درج نمایید
در این قسمت باید شرح درخواست خود را با حروف فارسی و به شکل گیرا درج نمایید
نام کارگاه یا شرکتی که در آن شاغلید را وارد نمایید
لطفاً تعداد پرسنل مشمول قانون کار در شرکت یا کارگاه را مشخص نمایید
لطفاً شهرستان محل استقرار شرکت یا کارگاه را مشخص نمایید
لطفاً آدرس دقیق شرکت یا کارگاه را ثبت نمایید
لطفاً شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید


فرم های درخواست ثبت و تشکیل تعاونی

هیچ موردی متناظر با جستجوی شما پیدا نشد!