صفحه نخست » دولت الکترونیک » زمان های خروج از دسترس تارنما

زمان های خروج از دسترس تارنما

 

  1. زمان های دسترسی تارنمای این اداره کل بصورت تمام وقت می باشد.
  2. در صورت بروز هرگونه نقص و اشکال مراتب به حضور کاربران محترم اطلاع رسانی می گردد.
  3. زمان های عدم دسترسی
   تاریخ      
       ساعت     
                  علت خروج از دسترس                     

 

 98/03/02
12 ساعت  
بروز رسانی اطلاعات فرم ها و بخش نامه ها

 

 98/05/02
12 ساعت  
      بروز رسانی اطلاعات بخش تعاون         

 

 98/08/09
12 ساعت  
            بروز رسانی اطلاعات پوسترها        

 99/02/09
12 ساعت  
            بروز رسانی اطلاعات ویروس کرونا