صفحه نخست » دانلود فرم ها و بخشنامه ها » فهرست فرم ها و بخشنامه های حوزه روابط کار
نمونه قرارداد (سال 97)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
نمونه قرارداد (سال 97)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
بخشنامه دستمزد سال 97
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ]
فلوچارت تجدید انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند بررسی ، تایید و پیگیری طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول مدت زمان انجام کار 6 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند درخواست مشاغل سخت و زیان آور مدت زمان انجام کار 6 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند تشکل ها (ثبت کانون شورای اسلامی کار)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند بازرسی کار مدت زمان انجام کار 1 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند تجدید انتخابات کانون کارگران بازنشسته استان زنجان مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند رسیدگی به شکایات در روابط کار مدت زمان 40 روز
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند ثبت شوراهای اسلامی کار استان مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند تجدید انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار (مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ آذر ۱۳۹۶ ]
راهنمای اجرای چرخه مدیریت ریسک در کارگاه های کوچک و متوسط
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند تجدید انتخابات انتخاب نمایندگان کارگران مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ آذر ۱۳۹۶ ]
آیین نامه بکارگیری مسوؤل ایمنی در کارگاه ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ ]
نمونه قرارداد کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ شهریور ۱۳۹۶ ]
دستور العمل شماره 41 روابط کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ]
دستورالعمل ستادی شماره (2) نحوه ارزیابی و انتخاب کارگاه ایمن دارای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ]
تصویب آیین نامه بکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاهها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ تیر ۱۳۹۶ ]
 
نظام ارزیابی مشاغل
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ]
فهرست اسامی قبول شدگان آزمون داوطلبین کمیته های طبقه بندی مشاغل 94
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ]
فلوچارت فرآیند ثبت کانون کارگران بازنشسته شهرستان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
 
فلوچارت فرآیند انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
بخشنامه دستمزد سال 1393
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ]
نمونه قرارداد کار سال 93
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ]
بخشنامه حقوق و دستمزد 1393
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ]
فرم تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی و پشتیبانی سال 1393
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ ]
فرم درخواست رتبه بندی شرکت های خدماتی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ ]