تقویم اولین جشنواره آش رمضان

مکان برگزاری: موزه کارخانه کبریت زنجان
تاریخ برگزاری: 10 الی 12 تیرماه سال 1395
ساعت برگزاری: 17 الی 24
مراسم اختتامیه: ساعت 22:30 روز 12 تیرماه سال 1395