چگونگی شکل گیری جشنواره

طرح اولیه:
این طرح بدواً توسط مدیریت محترم آموزشگاه صنایع غذایی شاتوت به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ارائه گردید که پس از بررسی های مقدماتی و قابلیت اجرایی طرح و به لحاظ داشتن موارد برجسته و اهداف خیرهواهانه و در راستای تقویت فرهنگ کار خیر جمعی که مورد تأکید مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد، از مدیران کل محترم کمیته امداد حضرت امام(ره)، بهزیستی، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و آموزش فنی و حرفه ای استان و نیز مدیران محترم شهرداری زنجان و شرکت شیر پگاه زنجان، برای تشریح طرح واصله توسط سرکار خانم صمیمی مقدم ارائه دهنده طرح جلسه‌ای برگزار گردید که مورد استقبال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بخش غیردولتی مدعو قرار گرفته و آمادگی خود را برای اجرای طرح اعلام نمودند.
متعاقب جلسه یاد شده، کمیته اجرایی طرح با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی شکل گرفت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به عنوان دبیرخانه جشنواره و سرکار خانم مقدم به عنوان مدیر اجرایی جشنواره تعیین و مقدمات برگزاری جشنواره، طی جلسات مکرر انجام گرفت.