ارتباط مستقیم با محمد رضا یوسفی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

تذکرات:

لطفا جهت پیگیری درخواستها و پیام های ارسالی، شماره تماس را قید کنید.