اعضای کارگروه اجرایی واطلاع رسانی

 
 روحانی 
موسوی پوراحدی
 موسوی

محمدجعفر روحانی

مدیر پشتیبانی

مدیر کارآفرینی و اشتغال

علیرضا موسوی پور

رئیس حراست اداره کل استان

رسول احدی

رئیس روابط عمومی

سیده معصومه موسوی

رئیس اداره توسعه کارآفرینی

 امینیسپهری
دانش یاررضایی 

رحیم امینی

رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

لیلا سپهری

کارشناس اداره توسعه کارآفرینی

رضا دانش یار

کارشناس انفورماتیک

مسعود رضایی

کارشناس روابط عمومی

حسین مهاجری

مسئول اجرایی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

شهرداری زنجان

حری
 منصوری

 

 سید کریم حرّی

نماینده کانون کارآفرینی استان

 

ولی اله منصوری

نماینده اتاق بازرگانی،صنایع و معادن

و کشاورزی استان

حسین مهاجری

مسئول اجرایی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

شهرداری زنجان

 


   
 

وظایف کارگروه اجرایی واطلاع رسانی

 • ارایه برنامه زمان بندی(CPM)برگزاری جلسات و برنامه عملیاتی به دبیرخانه
 • نظارت بر فرآیند و فعالیت سایت ثبت نام جشنواره
 • پیگیری و اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری در زمینه های مختلف از جمله : پیگیری و انجام امور مرتبط با ایاب و ذهاب،اسکان و پذیرایی مدعوین،برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای عقدقرارداد در زمینه تبلیغات و اطلاع رسانی،نصب بنر و بیلبوردو سایر امور (فیلم،سایت خبری و ....)،تهیه جوایز موردنیاز بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری،پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضای کارگروه اجرایی و اطلاع رسانی،داوران،دبیرخانه و سایر موارد مصوب شده توسط شورای سیاستگذاری
 • برآورد هزینه،پیگیری و تأمین به موقع اعتبارات موردنیاز جشنواره از طریق کارگروه اجرایی ملی
 • واگذاری امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری
 • پیش بینی برگزاری فعالیت های جانبی جشنواره و مکان آن در چارچوب سیاست های اعلامی از سوی شورای سیاستگذاری
 • تهیه و  تدارک بسته و ملزومات آن برای ارایه به مدعوین جشنواره
 • پیگیری تهیه و تدوین ابزارهای تبلیغاتی و ترویجی و نظارت بر آنها مانند ویژه نامه استانی در چارچوب محورهای ابلاغی شورای سیاستگذاری استان
 • هماهنگی و پیگیری های لازم به منظور برگزاری مراسم جشنواره استان
 • برنامه ریزی برای تولید اخبار و گزارش ها مبتنی بر آخرین اطلاعات دقیق دریافتی از دبیرخانه استان جهت گفتگو با دست اندرکاران جشنواره ،با نظر شورای سیاستگذاری استان
 • برنامه ریزی جهت پوشش اخبار و رسانه ای شدن برنامه های جشنواره استان و اطلاعات موردنظر در صدا و سیما و مطبوعات استان
 • انجام فعالیت های انتشاراتی جشنواره شامل پوستر،کارت دعوت،بروشور ،کارت ویژه ورود افراد در جشنواره استان بر اساس ابلاغ کارگروه اجرایی ملی به منظور حفظ وحدت رویه
 • چیدمان محل برگزاری جشنواره،انتخاب قاری و مجری جشنواره،طراحی سالن محل برگزاری مراسم جشنواره استان
 • تهیه و ارایه نمونه CD ،کتاب و . . . جهت تکمیل محتویات بسته جشنواره به دبیرخانه
 • انجام سایر امور محوله از سوی شورای سیاستگذاری