جشنواره کار آفرینان برتر سال 96

دفترچه راهنما و پرسشنامه ی ثبت نام دوازدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر کشور (1396)

شرایط حضور کارآفرینان محترم در دوازدهمین جشنواره کار آفرینان برتر سال 1396

لینک ثبت نام