بیانیه توافق سطح خدمت پورتال دستگاه

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمت پورتال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به اطلاع می رساند:

  1. تارنمای اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان زنجان مجهز به امکان پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی (در قالب بنر خدمت)از طریق بخش های سامانه پیگیری نامه ها و ارتباط مستقیم با کمیته نظام پیشنهادات را دارد.
  2. متقاضیان گرامی می توانند برای برقراری ارتباط با مدیر کل (در قالب میز خدمت)به قسمت ارتباط مستقیم با مدیر کل مراجعه فرمایند.
  3. زمان های دسترسی به تارنمای این اداره کل بصورت تمام وقت می باشد.
  4. در صورت بروز هرگونه نقص و مشکل مراتب به حضور کاربران محترم اطلاع رسانی می گردد.