نشانی اینترنتی سامانه

جهت ثبت نام و پیگیری درخواست در سامانه‌ی رسیدگی به درخواست‌های بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور، به آدرس اینترنتی zanjantkr.ir مراجعه نمایید.

قوانین بازنشستگی

شرایط ثبت نام در سامانه

سؤالات متداول

توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور استان زنجان