پشتیبانی از افراد کم توان

 

برای بزرگ کردن صفحه سایت کلیدهای (Ctrlو+ ) را همزمان گرفته و تا اندازه لازم این کار را تکرار کنید. همچنین می‌توانید از بخش بالای صفحه سایت از کلید A+استفاده نمائید.

 

جهت پخش صوتی متن وبسایت می‌توانید از نرم افزار NV Access استفاده کنید. برای دریافت این نرم افزار روی متن زیر کلید کنید.

دانلود نرم افزار