فلوچارت انتخاب و معرفی کارگران نمونه زن و مدیر سرپرست خانوار

۱ تیر ۱۳۹۶

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

فلوچارت انتخاب و معرفی کارگران نمونه زن و مدیر سرپرست خانوار


اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.