فلوچارت برگزاری دوره های آموزش رفاه اجتماعی برای مسئولین امور رفاهی و مدیران واحدهای کارگری

۱ تیر ۱۳۹۶

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

فلوچارت برگزاری دوره های آموزش رفاه اجتماعی برای مسئولین امور رفاهی و مدیران واحدهای کارگری


دریافت فایل


اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.