فلوچارت مراحل انتخاب و معرفی گروه های کار نمونه استانی

۱ تیر ۱۳۹۶

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

فلوچارت مراحل انتخاب و معرفی گروه های کار نمونه استانی


اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.