برنامه زمانبندی درخواست وجه حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی و ارسال لیست کسورات به مراجع مربوطه

۱ تیر ۱۳۹۶

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

برنامه زمانبندی درخواست وجه حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی و ارسال لیست کسورات به مراجع مربوطه


دریافت فایل


اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.