فلوچارت فرآیند تجدید انتخابات انتخاب نمایندگان کارگران مدت زمان انجام کار 2 ماه

۴ آذر ۱۳۹۶

مدت زمان انجام کار 2 ماه

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۱۰


دریافت فایل


اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.