اخبار

شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تاسیس می شوند

شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تاسیس می شوند
به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها و بستر سازی برای ورود بخشهای تعاونی به فعالیتهای اقتصادی ، شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تاسیس می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون استان زنجان : به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بستر سازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا (رانت زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان " شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" که تابع قانون تاسیس شرکتهای مذکور ،قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی می باشند، بر اساس قانون تشکیل می گردد.

شایان ذکر است که: اعضاء این تعاونیها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می باشند که عضویت در سایر تعاونیها مانع از عضویت در این تعاون نمی باشد تعاونیهای مذکور بر اساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هر سال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سالهای قبل نموده اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به اضافه سود دوره بلند مدت سپرده های بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می شوند.

دولت و سازمانهای وابسته می توانند فعالیتها ، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی ،توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی مذکور قرار دهند. در ضمن حوزه فعالیت این تعاونیها محدود به حوزه شهرستان بوده و مجاز به انجام فعالیتهای مستقل برون شهرستانی نمی باشند ولی تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی گردد و می توانند برای مدیریت منابع خود به خرید اوراق بهادار مبادرت ورزند.

۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۲:۰۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید