استاندار زنجان بر ضرورت ترجیح منافع فردی به منافع ملی و توجه به منافع دیگران تاکید کرد و گفت: آنچه که امروز جامعه ایران بزرگ را آزار می دهد نادیده گرفتن منافع ملی است لذا باید به منافع ملی توجه کنیم و بدانیم که منافع اشخاص درصورت تامین منافع ملی محقق خواهد شد و تامین یکی در گرو تامین دیگری است.
  اسداله درویش امیری در سیزدهمین دوره تجلیل از تعاونی های برتر استان، با اشاره به اینکه اگر کشور در عرصه های مختلف پویا باشد، همه افراد از آن سود خواهند برد، اظهار کرد: در تمامی عرصه ها، توجه به منافع سایرین موجب پویایی و پیشرفت خواهد شد. در تعاونی ها نیز، آنجایی که برخی از مدیران و اعضای تعاونی ها تلاش کنند بیشتر از بقیه اعضا سود ببرند و تنها به فکر تامین منافع شخصی خود باشند تعاونی با شکست مواجه خواهد شد. تعاونی زمانی معنا دارد که همه با عدالت و انصاف و به تساوی از منافع مختلف آن بهره مند شوند. 

وی با تاکید بر اینکه تعاونی ها باید سرمایه های اندک اقشار ضعیف و متوسط جامعه را جمع آوری و در بنگاه های تولیدی و اشتغالزا به کار گیرند، افزود: تعاونی ها باید سرمایه های اندک این قشر را به بنگاه های اقتصادی در جامعه تبدیل کنند تا هزینه های سربار جامعه در حوزه اقتصاد کاهش یابد.
استاندار زنجان راه اندازی و موفقیت تعاونی ها را نیازمند روحیه و فرهنگ مشارکت جمعی و بهره مندی از سرمایه های اقتصادی اقشار مختلف جامعه دانست و تاکید کرد: تعاونی ها می توانند جمعی‌اندیشیدن را در جامعه نهادینه کنند و با استفاده از همه ظرفیت ها و قابلیت ها، به اهداف خود دست یابند.
مقام عالی استان با تاکید بر اینکه باید همه ظرفیت دستگاه های اداری و اجرایی استان در خدمت بخش خصوصی و تعاونی ها قرار گیرد، خاطر نشان کرد: اگر چه گاهی عده ای کارشکنی و کم کاری می کنند و با بخش خصوصی همکاری ندارند ولی این رویه عمومیت ندارد و مدیریت استان همواره و حتی در زمان بروز اختلاف میان تعاونی ها و بخش خصوصی با بخش های دولتی، جانب بخش خصوصی و تعاونی ها را نگه می دارد و بر تقویت این حوزه باور دارد.