اخبار

تعاون یکی ازراه های شناخته شده برای حل مشکلات زندگی است

تعاون یکی ازراه های شناخته شده برای حل مشکلات زندگی است
معاون امور تعاونی های اداره کل تعاون استان زنجان درگفتگویی با واحد روابط عمومی این اداره کل در خصوص جشنواره انتخاب تعاونی های برتر در سال جاری گفت : تعاون یکی ازراه های شناخته شده برای حل مشکلات زندگی است

 معاون امور تعاونی های اداره کل تعاون استان زنجان درگفتگویی با واحد روابط عمومی این اداره کل در خصوص جشنواره انتخاب تعاونی های برتر در سال جاری گفت : تعاون یکی ازراه های شناخته شده برای حل مشکلات زندگی است زیرباکارگروهی ومشورت ،مشکلات ومسائل راحت ترحل خواهدشد.بخش تعاون تنهابخشی است که دران تصمیم گیری مستقل ازسرمایه افرادوتنهابراساس ارزش انسانی وتشریک مساعی استواراست محمد رضا باقری اظهار داشت: .باهدف ترویج فرهنگ تعاون وشناساندن نمونه های موفق تعاونی ،توانمندی های بالقوه بخش تعاون واصلاح آگاهی هاو نگرش های عمومی نسبت به بخش تعاون ودر راستای تقویت اقتصادکشور،چهارمین جشنواره تعاونیهای برتردر شهریورماه سال جاری برگزارخواهدشد.  وی تصریح کرد :تعاونی برتربه تعاونی گفته میشودکه ضمن رعایت الزامات قانونی مرتبط واختصاصی خاص هرگرایش دررشته فعالیت خودنسبت به سایرتعاونیهای هم رشته ونیزبراساس شاخص های عمومی واختصاصی بخش های اقتصادی وعمومی (اجتماعی/فرهنگی) ازوضعیت نسبتاًمطلوب وقابل قبول جامعه وبالاترین نسبت به سایرین برخوردارباشد. باقری افزود : انتخاب تعاونیهای برتردرسال جاری(به روش المپیادی) درجشنواره تعاونیهای برترباهدف به تصویرکشیدن نقاط قوت وموفقیت های بخش تعاون وتقدیرازتعاونگران نمونه کشوروایجادانگیزه مضاعف درزمینه کارگروهی وبهره مندی بیشتر از استعدادهاوتجمیع سرمایه های اندک درهفته تعاون(12/6/1388) برگزارمیگردد. وی ادامه داد این جشنواره همانندجشنواره های قبلی طی فراخوان عمومی وفراهم نمودن حضورسراسری تعاونیهای کشوربرگزارخواهدشد.شرکت های تعاونی مس توانندبامراجعه به سایت وزارت تعاون به آدرس www.icm.ir درقسمت لینک های ویژه ویابامراجعه به سایت www.taavon.ir/ ثبت نام نمایند.

۱۲ اَمرداد ۱۳۸۸ ۱۱:۵۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید