وی بااشاره به اینکه  این نهاد حمایتی با تقویت و توسعه  تیم های اجتماع محور سعی در پیشگیری از آسیب ها و افزایش سطح آگاهی عموم جامعه دارد خاطر نشان کرد: اعتیاد بلای خانمان‌ سوزی است که مبارزه با آن نیازمند مشارکت همه جانبه مردم و مسئولان در کنار آموزش و فرهنگ سازی می باشد.

مدیر بهزیستی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه نقش برنامه های اجتماع محور و افراد تاثیر گذار در ارتقا کیفیت زندگی تاثیر بسزایی داشته تصریح نمود: 12 تیم روستایی ، 24 تیم شهری ، 6 تیم محیط ، 1 تیم پیش دبستانی ، 1 محیط دانشگاهی و 3 مهد کودک در محلات آسیب خیز شهر زنجان تشکیل شده و در حال فعالیت می باشند.

منافی طرح اجتماع‌محور را توانمندسازی عموم مردم با فراهم کردن زمینه مشارکت آنها معرفی کرد و ادامه داد: مردم با شرکت در کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی به آگاهی لازم در خطرات و مضرات مورد اعتیاد می‌رسند.

وی افزود: شیوه اجتماع محوررویکردی است در پیشگیری که در آن به نقش عوامل محیطی و اجتماعی در کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی مردم توجه می شود و برنامه‌های اجتماع محور در سه حوزه شامل محیط‌های کاری، محیط‌های آموزشی و محلات شهری و روستایی اجرا می‌شود.

مدیر اداره بهزیستی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه اجتماع محور به شرایطی گفته میشود که مردم یک اجتماع در تعیین شرایط زندگی خود و اقدام هایی که برای بهبود آن انجام میشود ، حضور واقعی و پذیرفته داشته باشند  یادآور شد: . بر این اساس مردم یک اجتماع ( محله ) به خود متکی هستند و این مردم میتوانند درباره محل زندگی خود تصمیم بگیرند و برگزینند که چه کاری باید بکنند و چه کاری برایشان دارای اهمیت و اولویت است و برای بهتر شدن ارتقاء سلامت  تلاش کرده و از حمایتهای سایر نهادها و سازمانها و یا افراد خیر و ...جهت بهبود شرایط محله استفاده نمایند . 

وی ادامه داد: موسسات و پایگاههای فعال در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ابتدا در محلات ( آسیب خیز ) با استفاده از تسهیلگران مجرب و توانا  به آغازگر فرایند اجتماع محور کمک میکند تا وارد اجتماع شده و به مردم در تعیین مشکلات و طراحی برنامه هایی برای حل مسایل و ارتقاء سلامت در جامعه محلی ، کمک کند.

وی گفت: اجرای این مهم از مهر ماه سالجاری در شهرستان زنجان آغاز گردیده که توسط تسهیلگرانی که دوره ها و آموزشهای مربوطه را دیده اند ، در محلات بیسیم ،‌ کوی وحدت ،‌ پونک شهرک شهدا آموزش داده می شود .