اخبار

هم دلی اعضای شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در طارم

هم دلی اعضای شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در طارم
رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان طارم با اشاره به اینکه شورای هماهنگی ادارات تابعه شهرستان طارم هر 45 روز یک بار تشکیل جلسه می دهد گفت:اعضای این شورا در شهرستان در انجام فعالیت ها همواره همدل و هماهنگ میباشند

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان محمد حسن حسینی اظهارداشت: با توجه و مصادیق  همکاری در مناسبت های مختلف و نیز استفاده از همکاری و ظرفیت های دستگاه های عضو جهت هرچه بهتر و قدرتمندتر ارائه کردن خدمات به جامعه هدف مورد بررسی قرار می گیرد و این نقطه قوتی است که باعث ارتقای جایگاه سازمانی هریک از دستگاه های عضو شورای هماهنگی شهرستان شده است فنی و حرفه ای شهرستان طارم هم یکی از اعضای فعال این شورای هماهنگی می باشد که در جلسات مشارکت فعال داشته و در مناسبت های مختلف کمک حال ما هستند از آنجایی که کسب مهارت و توانمندی یک فاکتور بسیار مهم و از ضروریایت اصلی ورود به بازارکار می باشد لذا فنی و حرفه ای با رسالت ارائه خدمات آموزشی و مهارتی رایگان یکی از دستگا های بسیار مهم  در آماده سازی متقاضیان ورود به بازار کار می تواند باشد مهارت های کاربردی که در مرکز شهرستان طارم ارائه می شود مورد نیاز بازارکار شهرستان طارم است البته با عنایت به اعلام نیاز واحدهای مختلف فرآوری زیتون شهرستان مبی بر نیاز به کارشناس صنایع غذایی و نیز مسئولین ایمنی و بهداشت کار پیشنهاد می گردد این رشته ها نیز در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان دایر گردد من حیث المجموع مهارت هایی که آموزش آنها در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان طارم دایر است از رشته های مورد نیاز جامعه کار و تولید شهرستان می باشد که در رسته های پر اشتغال تعریف می گردند.

وی تصریح کرد: با توجه به بررسی های ما تقریبا همه مهارت های آموزشی که در مرکز فنی و حرفه ای ارائه می شود مورد نیاز بازارکار شهرستان می باشد معمولا مهارت آموخته گان بعد از فراغت از آموزش یا در مراکز موجود در شهرستان از حیث آن مهارت (شرکت ها، موسسات و مراکز مختلف ) مشغول به کار می شوند و یا با راه اندازی کسب و کار باعث کارآفرینی برای خود و دیگر افراد بیکار می شوند .به ویژه اینکه ما مقرری بگیران بیمه بیکاری فاقد مهارت را جهت کسب مهارت به فنی و حرفه ای معرفی می کنیم که نامبردگان بعد از کسب مهارت های کاربردی لازم در بازارکار و فرصت های شغلی موجود مشغول می شوند

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۴۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید