مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ، گفت: کمیته امداد استان زنجان براساس رسالت ذاتی این نهاد از اولین روزهای وقوع سیل در کشور ، با برپایی پایگاههای جمع آوری کمک های مردمی و اطلاع رسانی گسترده ، زمینه مشارکت مردم نوع دوست این استان را برای کمک به هم وطنان آسیب دیده از سیل فراهم کرد.

هدایت صفری با بیان اینکه مردمان نیکوکار پایتخت شور و شعور حسینی همواره در کارهای خیر پیش قدم و پیشرو هستند ، افزود: مردم نیکوکار و نوعدوست استان زنجان به منظور کمک به آسیب دیدگان از سیل استانهای مختلف کشور، بیش از شش میلیارد و 577میلیون تومان از طریق کمیته امداد این استان کمک کرده اند.

صفری با اشاره به اینکه از مجموع کمک های جمع آوری شده برای  سیل زدگان استانهای مختلف کشور شش میلیارد و 17میلیون تومان در قالب کمک های غیر نقدی  بوده است ، ادامه داد : کمکهای جمع آوری شده در مناطق مختلف استان زنجان بلافاصله به مناطق سیل زدۀ کشور ارسال شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان  ضمن قدردانی از مشارکت مناسب خیران زنجان در برنامه های اجرایی این نهاد به ویژه کمک به سیل زدگان ، تصریح کرد: به منظور کمک به بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل جمع آوری کمک های مردمی همچنان ادامه داشته و دفاتر این نهاد و مراکز نیکوکاری آماده دریافت کمک های خیران زنجانی هستند.

وی همچنین ادامه داد: هم استانی های عزیز زنجانی به منظور کمک به بازسازی مناطق سیل زده ، می توانند کمک های نقدی خود را به حساب این نهاد به شماره 1212 نزد بانک ملی شعبه بار زنجان و یا شماره گیری تلفن گویای 0968877 و یا مراجعه به سایت این نهاد به آدرس www.emdad.ir واریز کنند.