اخبار

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سلطانیه برگزار کرد:

دوره آموزشی سلامت و ایمنی در زندگی ، دوری جستن از مصرف مواد مخدر

دوره آموزشی سلامت  و ایمنی در زندگی ، دوری جستن از مصرف مواد مخدر
مسئول واحد هماهنگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سلطانیه از برگزاری دوره آموزشی سلامت و ایمنی در زندگی، دوری جستن از مصرف مواد مخدر با همکاری ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان سلطانیه خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ، حمیدرضا افشاری با اشاره به اجرای طرح کاج مداخلات

پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولیدگفت: در راستای اجرای این طرح برنامه های مدون به کمک کارشناسان بهداشت حرفه ای

شاغل در  خانه های بهداشت کار ی و مراکز بهداشت کار در حال اجرا است .

افشاری ادامه داد:  توجه ویژه به سلامتی کارگران در واحد های کار و تولید از اولویت های اصلی مااست و وضعیت سلامت جامعه کارگری در

این شهرستان توسط بهبهان ها رصد میشود .

مسئول واحد هماهنگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سلطانیه  عنوان کرد: سلامت نیروی کار در جامعه کار و تولید وابسته به توانمند

سازی جامعه هدف برای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید