اخبار

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان :

گسترش سامانه های غیرحضوری تامین اجتماعی

گسترش سامانه های غیرحضوری تامین اجتماعی
مدیرکل تامین اجتماعی استان گفت :ارائه خدمات غیرحضوری با هدف کاهش مراجعات مردمی بخصوص جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وتسهیل درارائه خدمات برمخاطبین میباشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان ؛مسعود علیاری مدیرکل استان ،به گسترش ارائه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی اشاره افزودخدمات غیرحضوری موجب تسهیل وتسریع درارتباط با مخاطبین سازمان وبهره مندی مناسب ذینفعان از خدمات قابل ارائه خواهد شد.
علیاری افزود:بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند از طریق کد دستوری #1420*4* با وارد کردن کد ملی از وضعیت بیمه ای وحتی سوابق خود مطلع شوند واز طریق این سامانه به کلیه اطلاعات بیمه ای خود دسترسی داشته باشند.
وی گفت: نامنویسی غیرحضوری بیمه شدگان ازطریق کارفرما از اقدامات اخیر سازمان تامین اجتماعی است که کارفرمایان می توانند ازطریق سایت این سازمان وبدون مراجعه به شعب  وکارگزاریهااز طریق درگاه https://eservices.tamin.irنسبت به درخواست نامنویسی نیروی کار شاغل در کارگاهای تحت پوشش اقدام کنند.
مدیرکل استان؛ارائه خدمات غیر حضوری سازمان را درکاهش مراجعات مردمی وجلوگیری از شیوع ویروس کرونا مفید وموثردانست وگفت هم اکنون بیش از45خدمت درحوزه بیمه ای به صورت غیرحضوری ارائه می شود.
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹
تامین اجتماعی استان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید