اخبار

در جلسه ساماندهی تعاونی های شهرستان خدابنده مطرح شد:

مردم شایسته نیکوترین خدمات هستند

مردم شایسته نیکوترین خدمات هستند
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خدابنده مطرح کرد: شایسته است مردم درقبال تشکیل تعاونیها خدمتی درشان دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، ابوالفضل گنج خانی در جلسه ساماندهی تعاونی ها که باحضور مدیر امور تعاون اداره کل متبوع و کارشناس نظارت برتعاونی ها و با هدف شفاف سازی وحل مسائل تعاونی ها تشکیل شد گفت: مردم شایسته نیکوترین خدمات هستند و شایسته نیست سالیان سال درقبال تشکیل تعاونی ها خدمتی درشان دریافت نکنند. وی افزود: جدول ساماندهی تعاونیها طراحی وگام به گام به حول وقوه الهی اجراخواهد شد.
دراین جلسه حسینی نظارت جدی برمسائل تعاونی هاراخواستارشد و استفاده ازپتانسیل های قانونی درراستای شفاف سازی مسائل تعاونی هانیز مطرح شد.
درحاشیه این جلسه بازدیدی از محل شرکت تعاونی صنعتگران قدیم بعمل آمد.

۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵
اداره کل تعاون کارزنجان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید