اخبار

کاهش نرخ بیکاری در استان مطلوب است

کاهش نرخ بیکاری در استان مطلوب است
طی سنوات گذشته در استان کاهش نرخ بیکاری مطلوب ولی کاهش توأمان نرخ مشارکت اقتصادی موجب نگرانی است !

           به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ، طیب جعفری ، کارشناس اقتصادی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران ، کاهش نرخ بیکاری فصلی از رقم 3/13 درصد در تابستان  91 به عدد 1/8 درصد در تابستان امسال را مطلوب و حاکی از تلاش های استانی ، لکن کاهش توأمان نرخ مشارکت اقتصادی استان طی دو سال گذشته و نیز روند کاهشی محسوس این شاخص از سال 84 تاکنون را نگران کننده عنوان کرد.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به تعاریف مثبوت  از سوی مرکز آمار ایران که نرخ مشارکت اقتصادی را سهم نیروی فعال ( اعم از شاغل و جویای کار ) از جمعیت در سن کار ( 10 ساله و بیشتر ) توصیف می کند ، کاهش این سهم را متاثر از عوامل محتملی همچون افزایش جمعیت غیر فعال و نیز مهاجرت نیروی فعال از استان دانست و افزود : با توجه به اینکه روند رشد جمعیتی استان در سال های گذشته نزدیک به نرم کشوری بوده ، عامل دوم یعنی مهاجرت محتمل تر می نماید ، لذا آسیب شناسی امر از سوی دستگاههای ذیربط و نیز نهادهای پژوهشی ضروری به نظر می رسد .

جعفری همچنین با تشریح برخی جداول آماری گفت : کاهش نرخ مشارکت اقتصادی استان از رقم 8/45 درصد در سال 84 به رقم 6/41 درصد در سال 90 و نیز کاهش نرخ تابستانی آن از رقم 8/42 در سال 91 به رقم 8/41 در سال 92 در حالی رخ داده است که این شاخص در سطح کشور ، طی سال های مذکور نوسانی کمتر از 2 درصد و طی 12 ماهه منتهی به مرداد 92 ، افزایش 1/1 درصدی را تجربه کرده است . وی افزایش و یا ثابت ماندن این شاخص در اغلب استان های همجوار و نیز استان های مهاجر پذیری همچون تهران و قم را مؤید این مطلب دانست و تاکید کرد: اگرچه مهاجرت نیروی جویای کار در کوتاه مدت موجب کاهش نرخ بیکاری و کاهش فشار تقاضا می شود ، لکن در بلند مدت از عوامل اصلی افت شتاب توسعه استان خواهد بود. وی کمک به بهبود فضای کسب و کار ، حمایت موثر و هدفمند از کارآفرینان  ، کاهش بروکراسی غیر ضروری از فرایند صدور مجوزهای اقتصادی  را از عوامل موثر بر مهاجرت معکوس نیروی کار و کارآفرینان به استان برشمرد  و با اشاره به تجربیات گذشته ،  تحقق نسبی این امر را در سایه همکاری و هم افزایی نیروهای دخیل قابل حصول دانست .

۱۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۴:۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید