اخبار

اولین نشست تخصصی اعضا کمیته های بدوی وتجدید نظرمشاغل سخت وزیان آور استان

اولین نشست تخصصی اعضا کمیته های بدوی وتجدید نظرمشاغل سخت وزیان آور استان
اولین نشست تخصصی اعضا کمیته های بدوی وتجدید نظرمشاغل سخت وزیان آور استان با حضور مدیران کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی وتامین اجتماعی استان برگزار شد .

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان اولین نشست تخصصی کمیته های استانی مشاغل سخت وزیان آور در اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان زنجان برگزار گردید.

در این نشست که به منظور بررسی چگونگی رسیدگی واعلام نظر کمیته های استانی در رابطه با درخواستهای متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت وزیان آور تشکیل شده بود هریک از اعضا کمیته های بدوی وتجدید نظر استان ضمن اشاره به نقاط ضعف وقوت کمیته ها در اجرای صحیح ضوابط ومقررات در فرآیند بررسی درخواستها تاکید نمودند.احمد غریوی مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی با اشاره به اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی در رابطه با اجرای آیین نامه اجرایی موضوع ماده 76 قانون تامین اجتماعی در رابطه با مشاغل سخت وزیان آور اتفاق نظر دارند اعتراضات برخی از کارفرمایان و کارگران و تشکلات مربوطه در رابطه با فرآیند بررسی واعلام نظر در کمیته های بدوی و تجدید نظر بوده که با برگزاری این قبیل نشستها و آشنایی کامل با وظایف مربوطه مندرج در ضوابط و مقررات جاری هماهنگی و وحدت نظر حاصل گردیده و موجب خواهد شد با اجرای صحیح مقررات افرادی که استحقاق  دارند از امتیازات مربوط به بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند گردیده ودر عین حال سوء استفاده تعداد معدودی از افراد را مانع گردد.

غریوی با تاکید به اینکه در آیین نامه یاد شده وظایف عدیده ای برای وزارتخانه تعاون،کار ورفاه اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وکارفرفرمایان کارگاههای مشمول پیش بینی گردیده که اجرای هریک از وظایف پیش بینی شده ضامن حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان خواهد بود.به موجب ماده 3 آیین نامه مزبور کارفرمایان مکلفند ظرف 2سال از تاریخ تأیید قطعی کمیته های بدوی و تجدید نظر استان یا شورای عالی حفاظت فنی نسبت به ایمن سازی عوامل وشرایط محیط کار مطابق استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط اقدام و صفت سخت وزیان آوری مشاغل موضوع بند الف ماده یک را حذف نمایند که این موضوع می تواند موجبات صیانت از کارگران را به عنوان ارزشمندترین منبع در میان سایر منابع تولید فراهم نماید.مقرر شد که نشست های تخصصی یاد شده در طول سال به صورت مستمر برای هماهنگی بیشتر برگزار گردد.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۸:۵۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید