اخبار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ساختمان فرهنگی باشگاه کارگران زنجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای


 


اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در نظر دارد عملیات اجرایی ساخت اسکلت ساختمان فرهنگی باشگاه کارگران زنجان واقع در بلوار 22 بهمن را مطابق قانون برگزاری مناقصات و بر اساس بخشنامه سر جمع به پیمانکاران واجد شرایط و دارای ظرفیت آزاد ارجاع کار واگذار نماید:


1-مشخصات پروژه:


ساختمان فوق دارای اسکلت بتن آرمه در چهار طبقه و به متراژ  حدود 4273 متر مربع می باشد.


 


2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:


نوع تضمین در اسناد مناقصه بصورت مشروح ذکر شده و مبلغ آن صدو پنجاه میلیون ریال می باشد.


 


3- دریافت و ارسال اسناد و محل آن:


مهلت دریافت و ارسال اسناد 10 روز پس از آگهی نوبت دوم و محل آن زنجان- مجتمع ادارات- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی می باشد.


 


4- زمان بازگشایی پاکات:


یکشنبه 25/03/1393 ساعت 11 صبح


 


5- رشته و رتبه پیمانکاری:


پیمانکاران دارای صلاحیت معتبر پیمانکارحقوقی حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری


ضمنا آگهی در پایگاه اطلاع رسانی به آدرس www.iets.mporg.ir درج شده و نیز هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.


                                                                          اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان زنجان

۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۳۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید