اخبار

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی وسازمان حفاظت محیط زیست

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی وسازمان حفاظت محیط زیست
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان از انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی وسازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی گفت: تفاهم نامه یاد شده در راستای اتخاذ رویکردی چند جانبه و هم افزا شامل جهت گیری به سوی اقتصاد سبز وباهدف کلی تحقق توسعه پایدارفی مابین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی وسازمان حفظ محیط زیست منعقد گردیده است

وی خاطرنشان ساخت: اسن تفاهم نامه  با اهدافی مشتمل بر شناسایی وتوسعه مشاغل وکارآفرینی سبز از طریق به کار گیری مشوق های مناسب،اعمال محدودیت های زیست محیطی وطراحی ومعرفی مشاغل وحرف سبز جدید،سبز سازی مشاغل وحرف موجود با پیاده سازی الزامات محیط زیستی درآنها فرهنگ سازی مشاغل سبز واولویت بخشی به نهاد های دانش بنیان کشور در اجرای طرح های کلان ملی در حوزه فناوری های محیط زیست منعقد شده است.

غریوی تصریح کرد: در این تفاهم نامه شغل سبز شغل شایسته ای تعریف شده که ضمن تولید کالا ها وخدمات با کاهش مصرف انرژی مواد اولیه وآب ونیز به حداقل رساندن  آلودگی ها وپسماند در حفظ واحیای کیفیت محیط زیست سودمند بوده ودر نهایت اقتصاد وبنگاههای اقتصادی را به سوی توسعه پایدار هدایت می کند.

مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان یادآورشد: در بند 7تفاهم نامه مورد اشاره مقرر گردیده که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انعقاد تفاهم نامه (17/03/93) نسبت به تهیه وتدوین آیین نامه ها برنامه های عملیاتی واجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه اقدامات لازم انجام گیرد.تفاهم نامه  مزبور در 8ماده تنظیم گردیده وبرای طرفین تفاهم نامه تعهداتی پیش بینی وتکلیف شده است.

 

۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید