اخبار

تشکیل 126کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار در واحدهای تولیدی وصنعتی در استان زنجان

تشکیل 126کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار در واحدهای تولیدی وصنعتی در استان زنجان
مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان زنجان از تشکیل وفعالیت126 کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار در واحدهای تولیدی وصنعتی در استان زنجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی در تکمیل این خبر افزود : مطابق ماده 85 قانون کاربرای صیانت از نیروی انسانی ومنابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه ای وتامین بهداشت کار وکارگر ومحیط کار)تدوین می نماید.

وی بیان داشت این دستورالعمل برای کلیه کارگاهها،کارفرمایان وکارآموزان الزامی بوده وحتی کارگاههای خانوادگی نیز علیرغم معافیت از شمول مقررات قانون کار مشمول این ضوابط ودستورالعملها بوده وبر همین اساس به منظور جلب مشارکت کارگران ونظارت برحسن اجرای مقررات حفاظتی وبهداشتی در محیط کار وپیشگیری از حوادث وبیماریها مطابق آیین نامه اجرایی موضوع ماده 93 قانون کار کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار در کارگاههای 25نفر کارگر وبیش تر تشکیل وفعالیت می نمایند.

غریوی اظهار داشت : مطابق آیین نامه یاد شده در کارگاههای کمتر از 25نفر کارگرنیزچنانچه بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ضرورت تشکیل کمیته یاد شده رااحراز نمایندکارفرمایان واحدهای یاد شده ملزم به تشکیل کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار خواهند بود.

مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان در راستای تحقق اهداف مقرر در قانون کار وآیین نامه ودستورالعملهای ابلاغی از سوی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برنامه ریزیهای لازم را برای ارتقا کمی وکیفی کمیته های یاد شده  معمول تابدین وسیله از منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین منابع مادی کشور در فرآیند تولید صیانت نماید.
۱۷ تیر ۱۳۹۳ ۰۹:۲۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید