اخبار

گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کاردرموارد مربوط به حدود وظایف واختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری می باشد.

گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کاردرموارد مربوط به حدود وظایف واختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری می باشد.
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان ضمن اشاره به وظایف بازرسان گفت : گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کاردرموارد مربوط به حدود وظایف واختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان احمد غریوی  اظهار داشت: وظایف بازرسان کارازجمله نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت وزیان آور وخطرناک،مدت کار،مزد،رفاه کارگر،اشتغال زنان وکارگران نوجوان اشاره کرد میباشد

وی نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار وآیین نامه ها ودستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی،آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی وراهنمایی کارگران کارفرمایان وکلیه افرادی که در معرض صدمات وضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی از کار قرار دارند ،کارهای تحقیقاتی در رابطه با اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی وپیشنهادات راجع به اصلاح ضوابط ودستورالعملهای حفاظت فنی مناسب با تحولات وپیشرفت های تکنولوژی، رسیدگی به حوادث ناشی از کار وتجزیه وتحلیل عمومی وآماری این حوادث به منظور اقدامات پیشگیرانه اعلام نمود

غریوی تصریح کرد: گزارش بازرسان کاروکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف واختیارات خود در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده ومطابق ماده104 قانون کار کارفرمایان ودیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند ویا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به آنان خودداری نمایند به مجازاتهای مندرج در فصل یازدهم قانون کار محکوم خواهند شد.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان  از انجام 842 مورد بازرسی در خصوص نظارت بر مقررات حمایتی قانون کار،318موردبازرسی در اجرای مواد3 و6 آیین نامه اجرایی کارهای سخت وزیان آور سه ماهه اول سالجاری خبر داده وتلاش بازرسان کار برای اجرای صحیح قوانین ومقررات کاروصیانت از منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع مادی کشوررا مهم وبا ارزش اعلام نمود
۱۷ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۳۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید