اخبار

بهره مندی کارفرمایان استان از تخفیفات بیمه ای موضوع بند و ماده80قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بهره مندی کارفرمایان استان از تخفیفات بیمه ای موضوع بند و ماده80قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان زنجان از بهره مندی کارفرمایان استان از تخفیفات بیمه ای موضوع بند و ماده80قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خبرداد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی با اشاره به بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نمود که مطابق آیین نامه اجرایی مورخه 02/05/90 هیات محترم وزیران موضوع بند و ماده 80 قانون فوق الاشاره کارگاههای خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده 4 قانون کار وبند 3 ماده 2قانون تامین اجتماعی وکارگاههای دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی در صورتیکه نیروی کار جدیدی جذب نمایند که منظور از نیروی جدید کسی است که در مراکز خدمات اشتغال وموسسات مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی دارای مجوز فعالیت از وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی به عنوان جوینده کار ثبت نام نموده است

وی تصریح کرد : پس از اعلام نیاز وجذب نیروی کار جدید وحفظ اشتغال کارگاه مطابق آیین نامه از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده 28قانون تامین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.

غرویوی خاطرنشان ساخت : مطابق ماده 3 آیین نامه یاد شده در سال اول بهره مندی میزان تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما90%،میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت 18%،میزان حق بیمه پرداختی توسط کارفرما2%، سال دوم به ترتیب80%،16%،4% سال سوم 70%،14%،6% سال چهارم 60%،12%،8%سال پنجم 50%،10%ومیزان حق بیمه پرداختی توسط کارفرما10% خواهد بود مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه وبازرسی بیشترین تعداد بیمه شدگان سال قبل آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق ودرکارگاههای جدیدالتاسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می شوند تعداد کارکنان مندرج در فهرستهای ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه ماهه وبازرسی انجام شده توسط صندوق هرکدام که بیشتر باشد.

مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان درتکمیل این خبر اعلام نمود که در راستای بهر ه مندی کارفرمایان کارگاههای خصوصی وتعاونی استان از امتیازات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 92،412واحداز واحدهای بخش خصوصی وتعاونی استان در سه ماهه اول 93، 74واحداز این امتیازات استفاده کرده اند که تعداد جویندگان کار جذب شده از این محل در سال 92، 2254نفرودر سه ماهه اول 93، 289نفر بوده است هم چنین تعداد کل جویندگان کار در سال 92، 8745نفرودر سه ماهه اول 93، 2246نفروتعداد کل به کار گمارده شدگان استان در سال 92، 3355نفرودر سه ماهه اول 93، 399نفر بوده است.

۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۱۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید