اخبار

اشتغال اتباع بیگانه در ایران مشروط به اخذ روادید ورود با حق کار مشخص ودریافت پروانه کارمی باشد

اشتغال اتباع بیگانه در ایران مشروط به اخذ روادید ورود با حق کار مشخص ودریافت پروانه کارمی باشد
مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان زنجان گفت : اشتغال اتباع بیگانه در ایران مشروط به اخذ روادید ورود یا حق کار مشخص ودریافت پروانه کارمطابق قوانین وآیین نامه های مربوطه می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی ضمن اشاره به ماده120 قانون کارکه مقرر نموده است اتباع بیگانه نمی تواننددرایران مشغول کار شوندمگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده وثانیاً مطابق قوانین وآیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت دارند.

وی اظهار داشت : برابرماده 121قانون کار وزارت کار وامور اجتماعی در صورتی با صدور روادید با حق کارمشخص برای اتباع بیگانه موافقت وپروانه کار صادر خواهد کرد که در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات وتخصص مشابه وجود نداشته باشد،تبعه بیگانه دارای اطلاعات وتخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد،از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش وجایگزینی بعدی افراد ایرانی اشتفاده شود

غریوی خاطرنشان ساخت : احراز شرایط مزبور با هیات فنی اشتغال خواهد بود.پروانه کار مطابق ماده 124 قانون کار حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید وتجدید می شود ودر هر مورد که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف مدت15روز مراتب را به وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی اعلام کند تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف 15روز پروانه کارخود را در برابر اخذ رسید به وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی تسلیم ووزارت مزبوردر صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند کارفرمایان مکلف اند قبل از اقدام به عقدهر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود نظر وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی  در ادامه با اشاره به ماده 181 قانون کار بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380اعلام نمودند کارفرمایان متخلف در صورت به کار گماری غیر مجاز اتباع خارجی در مرحله اول روزانه به 5برابر حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار ودرصورت تکرار تخلف به 2برابر جریمه یاد شده محکوم همچنین به مجازات حبس از 91روز تا 180روز محکوم خواهند شد متذکر گردید: مطابق ماده 13قانون کار در مواردیکه کار از طریق مقاطعه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرار داد خود را با مقاطعه کار به گونه ای منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد شود که مقررات قانون کار را درمورد کارکنان خود اعمال نماید لذا در کلیه قراردادهای پیمانکاری مفاد بند ج ماده 11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تعمیم ودراسناد مناقصه قیدودر صورت مشاهده تخلف طبق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد کارفرمایان بخش های غیر دولتی با رعایت مصوبه نوزدهمین جلسه کمیته دائمی اتباع بیگانه مورخ 28/10/81 در صورت تمایل می توانند از خدمات اتباع خارجی(به جز افاغنه به جهت ممنوعیت استان)با اخذ پروانه کار از اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان در مشاغل مجاز استفاده نمایند.

 

۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۵۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید