اخبار

ساماندهی تعاونی های غیر فعال استان زنجان

ساماندهی تعاونی های غیر فعال استان زنجان
مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان از اجرایی شدن دستورالعمل نحوه تعیین وضعیت وبازسازی تعاونی های غیر فعال در استان زنجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زجان احمد غریوی با اشاره به اهداف کلی مندرج در دستورالعمل نحوه تعیین وضعیت وبازسازی تعاونی های غیر فعال(تعاونی های موضوع بند4ماده 54قانون بخش تعاون) بررسی وشناخت مشکلات تعاونی های غیر فعال وطبقه بندی آنها بر حسب رشته فعالیت،استفاده از نتایج حاصله در جهت پیشگیری از رکود تعاونی های فعال وسیاست گذاری در زمینه حمایت از تعاونی ها،سیاست گذاری وبرنامه ریزی در جهت فعال نمودن تعاونی های غیر فعال متناسب با امکانات تعیین تکلیف تعاونی های غیر فعال که فاقد قابلیت فعال شدن هستند به منظور تسریع فرآیند انحلال آنهاوشفاف نمودن آمار واطلاعات بخش تعاون رااز اهداف مهم دستورالعمل مزبور اعلام نمود.

وی اعلام نمود: تعاونی های غیر فعال شرکتها واتحادیه های تعاونی هستند که بیش از یکسال متوالی هیچ گونه فعالیت اقتصادی وعملکرد مالی در زمینه موضوع فعالیت تعاونی نداشته باشند تایید توقف فعالیت در یکسال متوالی والحاقغیر فعال به هریک از تعاونی ها همچنین بررسی موجه یا غیر موجه بودن دلیل یا دلایل توقف فعالیت بر عهده کمیته موضوع ماده 4دستورالعمل صدرالاشاره خواهد بود.

غریوی در تکمیل این خبر افزود: از تاریخ ابلاغ بخشنامه مقام عالی وزارت ضمن صدوراحکام برای اعضا کمیته موضوع ماده 4دستورالعمل وتعیین دبیر، جلسات توجیهی برای کارشناسان بخش تعاون وروسای ادارت تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستانهای تابعه برگزار گردیده وتاکنون هزارویکصد تعاونی غیر فعال شناسایی واحصا گردیده وتعداد134پرسشنامه در خصوص شناسایی تعاونی های غیر فعال توسط تعاونی هاتکمیل وپس از اعلام نظرادارات تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستانهای تابعه به کمیته واصل گردیده که در آینده نزدیک نسبت به تعیین تکلیف حقوقی وقانونی کمیته ها اقدام خواهد شد.

۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۴۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید