اخبار

پیگیری ونظارت بر اجرای مقررات حمایتی راجع به مادران باردار در ایام بارداری وشیردهی

پیگیری ونظارت بر اجرای مقررات حمایتی راجع به مادران باردار در ایام بارداری وشیردهی
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت : پیگیری ونظارت بر اجرای مقررات حمایتی راجع به مادران باردار در ایام بارداری و شیردهی توسط اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان انجام می گردد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان احمد غریوی با عنایت به بند 2سیاستهای جمعیتی ابلاغیه مقام معظم رهبری وبند 3بخشنامه شماره 38613 مورخ 31/2/93 مقام عالی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی و در راستای اجرای تبصره 2ماده 3قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب 1374وماده 5 آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه سالم با شیر مادر در اصلاحیه سال1383 از تلاشهای اداره کل برای اجرای مقررات حمایتی یاد شده در مورد مادران در ایام بارداری وشیر دهی گفت واز نظارت بازرسان کارواصداررای قانونی توسط مراجع حل اختلاف در موارد نقض احتمالی مقررات موارد یاد شده توسط کارفرمایان خبرداد .

غریوی بیان داشت : مطابق مقررات حمایتی صدرالاشاره اخراج زنان کارگردرایام زایمان ودوران شیر دهی (تا پایان شیردهی)به هر عنوان ممنوع بوده وکارگران زنی که دارای قراردادکارموقت شاغل در کارهای با ماهیت مستمر بوده چنانچه تاریخ اتمام قراردادکار ایشان با ایام مرخصی زایمان وشیردهی وی تلاقی یابد تاریخ خاتمه قرارداد به پس از ایام شیردهی انتقال خواهدیافت ودر کارهای با ماهیت غیر مستمر چنانچه تاریخ اتمام قراردادکار موقت یا کار معین با ایام مرخصی زایمان یا دوران شیردهی تلاقی یابد در ایام شیردهی مادام که کارباقی است قراردادخاتمه نخواهد یافت .

وی در ادامه افزود :  تغییر شغل ونقل وانتقال زنان کارگر به هرعنوان در ایام شیر دهی جز با رضایت خودشان ممنوع می باشدودر مورد تغییر پیمانکاردر ایام مرخصی زایمان یا شیردهی  فسخ یا خاتمه قراردادکارکارگر زن مجوزی نداشته وبا بقای کارگاه،کار و کارگر کارفرمای جدید مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان دوران شیردهی خواهد بود.

۷ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید