اخبار

اولین جلسه شورای فرهنگی ادارات سازمانهای تابعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی درزنجان تشکیل شد

اولین جلسه شورای فرهنگی ادارات سازمانهای  تابعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی درزنجان تشکیل شد
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان از برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگی ادارات تابعه وسازمانهای تابعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی درزنجان خبرداد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی در این جلسه گفت : هدف از برگزاری این جلسه اهتمام برهم افزایی بیشتر بین دستگاه های تابعه و استفاده کامل از ظرفیت های موجود دردستگاه ها درتهیه برنامه های فرهنگی و اجرای آنها میباشد

وی اظهار داشت : بیش از هشتاد درصد مردم به نوعی از خدمات مجموعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی دراستانها بطور مستقیم وغیرمستقیم استفاده مینمایند که این وظیفه مارا به عنوان خادمین این مردم سخت میکندتا دربرنامه ریزی هادقت وظرافت وسرعت را داشته باشیم

مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان از ابلاغ شیوه نامه ای برای برنامه ریزی درمسائل فرهنگی مابین جامعه هدف خبرداد وافزود: براساس این شیوه نامه کمیته هایی با عناوین فرهنگی مذهبی ، پشتیبانی و علمی هنری ذیل شورای فرهنگی تشکیل خواهد شد

غریوی خاطرنشان ساخت: براساس نظر اعضاء محترم شورا کمیته فرهنگ کار هم با دبیری ومحوریت اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان برای گسترش روح تعهد و فرهنگ ایرانی اسلامی بین جامعه مقدس و زحمتکش کارگری وتعاونگران وسایر مخاطبین و مراجعین سازمانهای تابعه تشکیل خواهد شد

۲۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۴:۰۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید