اخبار

اعلام میزان عیدی و پاداش سالیانه کارگران

اعلام میزان عیدی و پاداش سالیانه کارگران
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: کارگران به نسبت یکسال کار معادل 60 روز آخرین مزد(ثابت یا مبنا) به عنوان عیدی و پاداش دریافت مینمایند

  

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی با اشاره به : قانون مربوط به نعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی میباشدکه :«کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یکسال کار معادل 60 روز آخرین مزد(ثابت یا مبنا) به عنوان عیدی و پاداش بپردازند اظهارداشت: .مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نبایستی از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

 

وی تصریح کرد: مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اندباید به مأخذ 60 روز مزد (ثابت یا مبنا)و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هرماه نباید از 12/1سقف تعیین شده موضوع ماده واحده قانون تجاوز نماید. و در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند عرف کارگاه معتبر خواهد بود

این مقام مسئول گفت: حداقل عیدی و پاداش سالیانه کارگران در سال جاری مطابق مصوبه یادشده و با توجه به حداقل مزد روزانه کارگران که به میزان 202970 ریال توسط شورای عالی کار تعیین و مصوب گردیده به میزان 200/178/12 ریال(دوازده میلیون و یکصدو هفتادو هشت هزارو دویست ریال) خواهد بود. و حداکثر پرداختی عیدی و پاداش به کارگران در سال جاری با توجه به تبصره (1) ماده واحده صدر الاشاره به میزان 300/267/18 ریال (هجده میلیون و دویست و شصت و هفت هزارو سیصد ریال)خواهد بود.و میزان عیدی و پاداش کارگران نبایستی از سقف تعیین شده تجاوز نماید.مگر اینکه مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت شود که در این صورت عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

فرمول:


غریوی تاکید کرد: به کارگرانی که کارکرد ایشان کمتر از یکسال باشد به ازاء هر ماه کارکرد معادل مزد (ثابت یا مبنا) 5 روز کارکرد که نبایستی از رقم 850/014/1 ریال(یک میلیون و چهارده هزارو هشتصدو پنجاه ریال)کمتر باشد پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه کارگری در سال جاری به مدت 5 ماه  با حداقل مزد روزانه مصوب شورای عالی کار(202970 ریال) کارکرد داشته باشند میزان عیدی و پاداش کارکرد 5 ماهه ایشان معادل 250/074/5 ریال خواهد بود.

میزان عیدی و پاداش کارکرد = 202970×5×تعدادماه

 

وی خاطرنشان ساخت: مدیران محترم واحدهای مشمول قانون کار تدابیر لازم را در رابطه با پرداخت به موقع مطالبات کارگران از بابت عیدی و پاداش اتخاذ نمایند.

۱ بهمن ۱۳۹۳ ۰۷:۵۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید