اخبار

سامانه صدور الکترونیکی مجوز مشاغل خانگی زنجان رونمایی شد

سامانه صدور الکترونیکی مجوز مشاغل خانگی زنجان رونمایی شد
سامانه صدور الکترونیکی مجوز مشاغل خانگی استان زنجان با حضور معاون برنامه ریزی استاندار در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد


به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان  رحیم عصفوری، معاون برنامه ریزی استاندار زنجان دراین مراسم با مثبت ارزیابی کردن فرایند صدور مجوزهای مشاغل خانگی به صورت الکترونیکی، افزود: ایجاد ارتباط بین دستگاههای متولی در حوزه کسب وکار خانگی روند ارایه خدمات به این بخش را تسهیل می کند.
وی برلزوم کار کارشناسی برای رفع برخی ایرادات موجود در این سامانه تاکید و اظهار کرد: این فعالیت در نوع خود جدید بوده و فعالیت های نو با گذشت زمان روند تکاملی خود را طی کرده و با رفع ایرادات می تواند نقش بسزایی در خدمات رسانی به مردم ایفا کند.
معاون برنامه ریزی استاندار زنجان گفت: با راه اندازی این سامانه ،صدور مجوز مشاغل خانگی  که به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی از  سوی دستگاههای مختلف انجام می شد حذف و به یک شیوه متمرکز انجام خواهد شد.
عصفوری به روند نزولی صدور مجوز مشاغل خانگی طی چند سال اخیر اشاره کرد و ادامه داد: اشباع شدن خانوادهای دریافت کننده مجوز و واقعی شدن تسهیلات قابل ارایه به واجدین شرایط  می تواند از جمله علل کاهش میزان مجوزهای صادر شده در حوزه  مشاغل خانگی باشد.

احمد غریوی مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان به روند شکل گیری این سامانه در اداره کل اشاره کرده هدف از ایجاد سامانه را کاهش مراجعات فیزیکی متقاضیان به ادارات ذیربط صادرکننده مجوزمشاغل خانگی درراستای تکیریم ارباب رجوع دانست۳ اسفند ۱۳۹۳ ۱۴:۲۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید