اخبار

انعقاد تفاهم نامه به منظور گسترش خدمات صندوق به تعاونی هایی که از خدمات بانک صادرات ایران بهره مند می شوند.

انعقاد تفاهم نامه به منظور گسترش خدمات صندوق به تعاونی هایی که از خدمات بانک صادرات ایران بهره مند می شوند.
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان از انعقاد تفاهم نامه بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک صادرات ایران به منظور گسترش خدمات صندوق به تعاونی هایی که از خدمات بانک صادرات ایران بهره مند می شوندخبرداد

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی گفت:

موضوع تفاهم نامه شامل همکاری بانک و صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات جاری سیاستهای بانک با توافق طرفین و عندالزوم اخذ مجوزهای لازم در هر مورد جهت ارائه خدمات بانکی هر چه بیشتر به شرکتهای تعاونی به منظور تسهیل در دریافت طبق ضوابط و مقررات جاری بانک و صدور ضمانت بانک وفق نظر بانک توسط صندوق بوده که به مدت یکسال منعقد گردید. بانک صادرات ایران موظف به تکمیل و ارسال اطلاعات اعتباری متقاضیان پس از تصویب بانک و معرفی مازاد وصایق و تضمین هایی در اختیار بانک به صندوق حسب تشخیص بانک جهت وصول مطالبات صندوق در مواردی که ضمانت نامه به نفع بانک کارسازی و پرداخت شده گردیده و صندوق وظیفه بررسی و صدور ضمانت نامه طبق ضوابط صندوق برای تعاونی های متقاضی تسهیلات بانکی صدور ضمانت نامه تا 70 درصد اصل و سود تسهیلات بانک تا 70 میلیارد ریال به ازاء هر شرکت تعاونی گردیده و حداکثر سقف ضمانت نامه صادره به نفع بانک سالیانه مبلغ 500 میلیارد ریال خواهد بود. مشتریانی که تعهدات خود را به بانک به موقع انجام داده باشند مشمول تخفیف حداکثر 30 درصد در کارمزد دریافتی خواهند بود.

۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ۰۷:۵۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید