اخبار

دستورالعمل شماره 38 روابط کار توسط معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

دستورالعمل شماره 38 روابط کار توسط معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
معاونت روابط کار اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان از ابلاغ دستورالعمل شماره 38 روابط کار که پیمان دهندگان رامکلف میکند قراردادهای خود با پیمانکاران را به نحوی منعقد نمایند که پیمانکاران متعهد گردند تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود رعایت نمایند توسط معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  زنجان هومند امیدوار گفت: پیمان دهندگان باید تدابیر لازم را در خصوص اجرای دستورالعمل شماره 36 روابط کار توسط پیمانکاران طرف قرارداد به کار گیرند در صورتیکه قرارداد منعقده بین پیمان دهنده و پیمانکار موجبات تضمین حقوق کارگران پیمانکاران را فراهم نیاورند و کارفرمایان تدابیر لازم را مطابق این دستورالعمل به کار نگیرند و بر رعایت تساوی مزدی موضوع دستورالعمل شماره 36 روابط کار نظارت های لازم را اعمال ننمایند با توجه به تبصره 2 ماده 13 قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکاربه کارگران خواهند بود و مسئولیت پیمان دهنده و پیمان کار در این خصوص  در مقابل کارگران بصورت تضامنی خواهد بود

.

وی گفت: مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در خصوص موارد فوق الذکر علی الاصول مراجع دادگستری می باشد. لیکن در مواردی که کارگران و پیمانکاران و پیمان دهندگان در کارگاه واحدی مشغول به کارند و فعالیت پیمان دهنده و پیمانکار مشابه است و یا پیمانکار نسبت به ارائه خدمات عمومی به پیمان دهنده اقدام می کند با توجه به اینکه تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع هم با پیمان دهنده و هم با پیمان کار برقرار است.و در نتیجه پیمان دهنده کارفرمای کارگران محسوب می شود بنابراین مرجع رسیدگی به اختلافات بین این قبیل کارگران و پیمان دهنده مراجع حل اختلاف کار می باشد مسئولیت پیمان دهندگان در مقابل کارگران پیمانکار صرفاً در فرض بند 3 دستورالعمل بوده و به سایر موارد تسری نمی یابد و مراجع حل اختلاف در چهارچوب این بند مکلف به رسیدگی به اختلافات احتمالی مطروحه خواهند بود.

 امیدوار افزود: مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به تمامی قبل از این دستورالعمل را دارند و چنانچه قبلاً قرار رد دعوی به دلیل عدم صلاحیت صادر نموده باشند در صورت طرح دعوی مجدد حق ورود به دعوی و رسیدگی ماهوی آن را خواهند داشت .

 

 

۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید