اخبار

دوره آموزشی مهارتهای فرزند پروری در اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان برگزار گردید

دوره آموزشی مهارتهای فرزند پروری در اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان برگزار گردید
مدیریت امور اجتماعی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان ازبرگزاری دوره مهارتهای فرزند پروری در راستای ارتقاء دانش ، تحکیم بنیان های خانواده و همچنین جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان مجتبی بازرگان گفت: در این دوره آموزشی که با هماهنگی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان برگزار گردید خانم پرچگانی از مدرسین ضمن اشاره به به این نکته که پدر و مادرها بایستی ضمن حفظ جایگاه خود در خانواده بافرزندان خودارتباط دوستانه ای برقار نمایند تاکید نمود:

والدین مقتدر انعطاف پذیر و مطالبه کننده هستند. آنها بر روی فرزندانشان کنترل اعمال می کنند اما در عین حال پذیرنده و پاسخ دهنده نیز هستند. به طور پیوسته آن قوانین را اجرا می کنند. و مواقعی که آنها در حال توصیه به فرزندان هستند احترام فرزندانشان را نیز رعایت می کنند . مقررات واضحی برای رفتارهای کودکان وضع می کنند. قاطع هستند ولی سخت گیر و تحمیل کننده نیستند. روشهای انضباطی شان حمایتی است تا اینکه تنبیهی باشد.

وی گفت: والدین مستبد قوانین را به طور انعطاف ناپذیری تحمیل می کنند. از نظر تربیتی خشن و تنبیه گرند. با رفتار بد مقابله می کنند و کودک بدرفتار را تنبیه می کنند. ابراز محبت و صمیمیت آنها نسبت به کودکان در سطح پایین است. آنها امیال کودکان را در نظرنمی گیرند و عقایدشان را جویا نمی شوند. کودکان دارای چنین والدین ثبات روحی و فکری ندارند و خویشتن را بدبخت می پندارند. آنها زود ناراحت می شوند و در برابر فشارهای روانی آسیب پذیرند.

والدین سهل گیر به آموزش رفتارهای اجتماعی سهل انگار هستند. نظم و ترتیب و قانون کلی در این نوع خانواده حاکم است و پایبندی اعضا به قوانین و آداب و رسوم اجتماعی بسیار کم است. هر کس هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد. فرزندان در چنین خانواده هایی دارای استقلال فکری و عملی هستند و به سبب هرج و مرج، نوعی تزلزل روحی در این گونه خانواده ها به چشم می خورد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ۱۱:۴۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید